آرشیو : نوشته هایی با برچسب Wrong

ترس یا فهمیدن اشتباه و درک علت پرهیز از عمل

ترس یا فهمیدن اشتباه و درک علت پرهیز از عمل

یک تنبیه و یا اخم و بروز خشونت بزرگترین سوء تعبیری است که برای والدین پیش می آید ، آیا کودک شما متوجه اشتباه خود ...

متن کامل »
قالب خبری