آرشیو : نوشته هایی با برچسب Sevoflurane

سووفلوران راه حلی مؤثر در پاکسازی خاطرات تلخ !

سووفلوران راه حلی مؤثر در پاکسازی خاطرات تلخ !

خاطرات تلخ در زندگی تمامی انسان ها وجود دارد ؛ خاطراتی که حتی یادآوری آنها موجبات عذاب افراد است. سووفلوران راه حلی برای به فراموشی ...

متن کامل »
قالب خبری