آرشیو : نوشته هایی با برچسب BMR

محاسبه BMR و کالری مورد نیاز روزانه در بدن زن و مرد

محاسبه BMR و کالری مورد نیاز روزانه در بدن زن و مرد

BMR مقدار کالری مورد نیاز هرشخص در طول یک روز است که طی آن فرد وزن خود را ثابت نگه می دارد ، یک مرد ...

متن کامل »
قالب خبری