ترامادول دارویی خطرناک که به ابزار تفریح جوانان تبدیل شده است !
آخرین ارسال
اکتبر 28, 2016, بدون نظر

آیا از آمارها خبر دارید که به واقعیتی تلخ اذعان می کنند ؟ متأسفانه به دلیل ازدیاد داروی ترامادول ، این داروی اعتیادآور به وسیله ای برای تفریح جوانان مبدل […]

اعتیاد دانش آموزان اصلی ترین معضل خانواده و مسئولین آموزشی

اعتیاد دانش آموزان اصلی ترین معضل خانواده و مسئولین آموزشی

فوریه 20, 2016, بدون نظر

اعتیاد رفتاری است که برای گسترش نیاز به محیط های جمعی دارد ، زمانی که این گروه دا [...]

درمان اعتیاد زیر پوشش آموزش های دانش و مهارت فردی

درمان اعتیاد زیر پوشش آموزش های دانش و مهارت فردی

فوریه 7, 2016, بدون نظر

زمانی که وابستگی به یک ماده و تخریب توسط آن ( در مغز ) ، به صورت همزمان اتفاق بیف [...]

زندگی شخص معتاد چگونه بر اطرافیان اثر می گذارد

زندگی شخص معتاد چگونه بر اطرافیان اثر می گذارد

فوریه 24, 2015, بدون نظر

شخص معتاد علاوه بر این که زندگی خود را تغییر می دهد ، باعث بروز دگرگونی هایی در ر [...]