آرشیو : نوشته هایی با برچسب Kyphosis

کیفوز نوعی تغییر وضعیت ستون فقرات در نوع بصری

کیفوز نوعی تغییر وضعیت ستون فقرات در نوع بصری

اگر بخواهیم ناراحتی هایی را که برای هرشخص قابل وقوع هستند به دودسته ی عینی و داخلی تقسیم کنیم ، کیفوز از جمله مواردی است ...

متن کامل »
قالب خبری