جدیدترین مطالب امروز

کلاغ ها برای کارهایشان برنامه ریزی می کنند

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : مستند

کلاغ ها برای کارهایشان برنامه ریزی می کنند

کلاغ ها پرندگانی باهوش و زیرکو دارای اتحاد هستند از کار های یک کلاغ می توان نتیجه گرفت که این پرنده قادر به برنامه ریزی برای فعالیت های روزانه ی خود است .

کلاغ جانوری در رده ی پرنده ها است و در مقایسه با دیگر پرندگانی که در راستیشان قرار گرفته ( گنجشک سانان ) دارای جثه ی تقریبا بزرگی است . بدن کلاغ از پر پوشیده شده و علاوه بر مشکی ، پوشش پر آن در ناحیه زیر شکم تا دور گردن رو به پشت این پرنده خاکستری و حتی گاهی مایل به سفید است . کلاغ ها بیش از چهل گونه دارند ( کلاغ / زاغ درختی ، کلاغ کوهی ، کلاغ فندق شکن ، کلاغ هندی ، کلاق طوقی و… ) ؛ نکته ی جالبی که در مورد کلاغ ها می توان به آن اشاره کرد مربوط به جنسیت آن ها است ، در اغلب گونه های پرندگان جنس نر نسبت به ماده جثه ی بزرگ تری دارد اما در کلاغ ها به دلیل دودیسی کمتر ( دودیسی شرایطی را می گویند که نر برای به دست آوردن ماده و جفتگیری باید اندام بزرگ تر داشته باشد ) جثه های نر و ماده ی کلاغ دارای اندازه ی تقریبا یکسان هستند .

کلاغ ها زندگی دسته جمعی دارند و علاوه بر طول عمر بالا و منقار و پاهای قوی ، اتحادشان نیز از ویژگی های بارزشان بشمار می رود ؛ در رابطه با طول عمر کلاغ چیزی که در باور ها جای گرفته عمر صد ساله است از رقم آن که آماری اشتباه است و تنها برای نشان دادن عمر طولانی مورد استفاده قرار می گیرد که بگذریم ، دلیل آن را عمر طولانی کلاغ ها که گاه با مدت حیات انسان برابری می کند می توان دانست ، تا کنون مدت حیات  کلاغ ها تا پنجاه و نه سال هم به ثبت رسیده .

از نظر محیط زندگی کلاغ ها در هر مکانی نظیر مزرعه ، شهر ، جنگل و… می توانند دوام آورده و زندگی کنند و تنها شرطی که باید حاکم باشد دمای هوا است ، کلاغ در دماهای کوهستانی می تواند ادامه ی حیات دهد ، شاید یکی از دلایلی که باعث می شود کلاغ در هر محیطی به راحتی زندگی کند رژیم غذایی آن است ، این پرنده تقریبا هر چیزی را می خورد ، از گردو و جانوران کوچک گرفته تا جانوران مرده !

کلاغ پرنده ای فوق العاده باهوش است و شاید حتی بتوان گفت از شانپانزه و طوطی و دیگر جانورانی که باهوش به حساب می آیند هم زیرک و باهوش تر است ، این حقیقت در آزمایش های مختلفی اثبات شده ، تحقیقات و آزمایش های انجام شده ثابت کرده است که کلاغ ها چهره ی انسان را تا چندین سال در خاطرشان نگه می دارند ، برای تهیه ی غذا از تجربیات قبلی خود استفاده می کنند ، از قار قار های مشخصی برای اعلام پدیده های طبیعی و… استفاده می کنند و دیگر رفتار های حساب شده که همگی نشانه ی مغز تکامل یافته ی این پرنده است .

کلاغ ها اکثر مشکلات خود را به صورت دسته جمعی ( با کمک منقار های قویشان ) و با اتحاد یکدیگر حل می کنند ، این ویژگی کلاغ را برای انسان ( در برخی مواقع ) به پرنده ای تقریبا خطرناک تبدیل کرده و شکار و نگهداری آن به مراتب دشوار تر کرده است .

مرتبط ها

قالب خبری