جدیدترین مطالب امروز

واکنش مختلف آنتی بیوتیک ها در برابر عوامل بیماریزا

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : داروخانه

واکنش مختلف آنتی بیوتیک ها در برابر عوامل بیماریزا

آنتی بیوتیک ها گروهی از دارو ها هستند که از قارچ ها و باکتری ها به دست می آیند و با توجه به رفتاری که از خود نشان می دهند در گروه های مختلفی جای می گیرند .

آنتی بیوتیک ها گروهی از داروهای مورد استفاده هستند که در واقع برای تهیه ی آن ها از جانداران ریزی که جزو خانواده ی میکروب ها هستند به صورت ضعیف شده استفاده می کنند ( برای این منظور بیشتر از قارچ ها و باکتری ها استفاده می شود ) ، البته امروزه می توان با استفاده از روش های جایگزین به بیان علم پزشکی آنتی بیوتیک ها را به صورت ساختگی نیز تولید کرد .

آنتی بیوتیک به دست آمده می تواند به صورت گسترده یا محدود مورد استفاده قرار بگیرد ؛ نوع استفاده ی گسترده از آنتی بیوتیک ها زمانی است که از دارو برای مقابله با انواع بسیاری از میکروب ها می توان استفاده کرد ( اصطلاحا به این نوع وسیع الطیف می گویند ) و در مقابل استفاده ی محدود از آن ها زمانی است که آنتی بیوتیک برای مبارزه با یک میکروب یا حداقل میکروب های اندکی مفید است ( آنتی بیوتیک با طیف محدود ) .

در گذشته ها به طور تجربی از برخی مواد موجود در طبیعت که عمدتا حاصل فعالیت قارچ ها و باکتری ها بودند به عنوان آنتی بیوتیک استفاده می شده که خود تلنگریبرای رسیدن به پیشرفت های امروزی بوده است ( البته خیلی بهداشتی تر و حساب شده تر ) ، اولین آنتی بیوتیکی که بسیار شناخته شد و می توان آن را آغازی در صنعت آنتی بیوتیک ها دانست پنی سیلین بود .

از اولین و اصلی ترین ویژگی هایی که یک آنتی بیوتیک باید داشته باشد این است که مستقیما بر روی بیماری اثر داشته باشد ، از این رو نحوه ی فعالیت و واکنش آنتی بیوتیک ها آن ها را به پنج گروه اصلی تقسیم کرده است :

گروه اول بتالاکتام ها هستند ، این گروه از آنتی بیوتیک ها پوشش یا دیواره ی باکتری را نشانه رفته و با تخریب آن سلول باکتری را از بین می برند . گروه دوم بر روی غشای سلول تاثیر می گذارند و گروه سوم آنتی بیوتیک ها مانع از تولید پروتئین می شوند ، گروه چهارم و پنجم به ترتیب مانع بوجود آمدن اسید نوکلئیک ها ( زنجیره ای که از نوکلئوتیک ها تشکیل می شود ) می شوند و بر روی سلول های بیماری که رشد بسیار بالایی دارند تاثیر می گذارند .

طبیعتا هنگامی که طرز رفتار یک آنتی بیوتیک مشخص است ، با توجه به نحوه ی تاثیرگذاری آن و عکس العملی که نشان می دهد ، در مواقع نیاز و برای مقابله با نوع خاصی از بیماری گروه مناسب آنتی بیوتیک ها مورد استفاده قرار می گیرد .

هر دارویی طبیعتا عوارضی را هم به دنبال خواهد داشت ولی از جمله شروطی که باید در مورد آنتی بیوتیک ها صادق باشد این است که عوارض اندکی را در دیگر بخش ها ایجاد کند ، همچنین آنتی بیوتیک ها باید مدت زمان نسبتا طولانی قابل استفاده باشند ( تاریخ انقضاء آن ها خیلی زود نباشد ) ، در بدن نیز باید به مدت طولانی فعال باقی بمانند و در مقابل همین پایداری ، لازم است در وقت معین کامل و سریع از بدن دفع شود .

زنگ خطر این جاست که متاسفانه آنتی بیوتیک ها از جمله گروه داروهایی هستند که خودسرانه مصرف می شوند یا حداقل در جایی که واقعا نیازی به آن ها نیست تجویز می گردند ، این فرآیند گاه باعث ناراحتی هایی در شخص می شود که خود نیازمند نوع جدیدی از داروها است .

مرتبط ها

قالب خبری