جدیدترین مطالب امروز

سلام کلمه انسان ساز ، نوید آورنده صلح و صفا و صمیمیت !

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : مقاله آزاد

سلام کلمه انسان ساز ، نوید آورنده صلح و صفا و صمیمیت !

آیا تا کنون به معاشرتی که در یک روز دارید فکر کرده اید ؟ از نظر شما سلام آداب به خصوصی دارد ؟ رفتار و کردار مناسب بعد از ابلاغ این پیام چیست ؟

برخی از کلمه ها را نباید مخفف کرد ، نباید در تغییرات گسترده ای که در ادبیات بیانی ما در حال وقوع است دخالتشان داد ، مانند سلام…

شاید چندان اغراق نکرده باشیم که سلام را کلمه ای مقدس بشماریم ، هرچیزی که با روح و روان آدمی در جهت مثبت و رو به رشد در ارتباط باشد مقدس و قابل ستودن است .

وقتی سلام می گوییم مقصود ما چیست ؟

قطعا شخصی به دشمن خود سلام نمی گوید ! و یا اگر دو شخص در کدورت باشند معمولا این کلام با خجالت و مکث خاصی همراه خواهد بود… چه بسا به زبان آوردن سلام کدورت ها را پاک کرده و دوستی دوباره را به همراه داشته باشد . وقتی سلام می گوییم درواقع به شخص مخاطب ابلاغ می کنیم که من قصد آسیب رساندن به تو را ندارم ! به بیانی او را آسوده خاطر می کنید که از شرّ شما در امان است…

بنابراین از کمترین آدابی که یک انسان کامل در معاشرت های خود می تواند رعایت کند ، ادای سلام است . بعلاوه ی برجای آوردن حقوق شخص مقابل در مقابل بیان این لفظ ، یعنی بدور ریختن کدورت ها و به جا آوردن صلح و صفا در بیان و رفتار .

فرهنگسازی در باب کلمه ی مقدس سلام :

ما با رعایت چند نکته انشاالله می توانیم فرهنگ استفاده ی صحیح از این کلام مقدس را مجددا رواج دهیم ، اول آنکه از کلمات مخفف شده استفاده نکنیم و در بیان سلام پیشی گرفته ( حتی بر کودکان ) و با بیانی شیوا آن را به جا آوریم ؛ قطعا با این رفتار اهمیت بیان سلام از شخصی پوشیده نخواهد ماند .

دوم ، با شخصی که سلام نگفته وارد سخن نشوید و یا پاسخ او را ندهید ؛ سلام کردن کمترین صله رحمی است که می توان به جا آورد ؛ حتی می توانید با یک یادآوری کوچک ( که آزاردهنده هم نباشد ) ، ابتدای گفتگوی خود را با سلام مزین کنید .

بنابر تاثیرات روانی مثبتی که سلام کردن در شخص مقابل ایجاد می کند و معنای این کلام مقدس که از اسماء خداوند تبارک است ، از نظر دینی و مذهبی ، سلام کردن مستحب بوده لیکن پاسخ آن واجب است ، همچنین ثواب هر سلام 70 مرتبه است که 69 تای آن برای سلام گوینده و 1 ثواب متعلق به پاسخ دهنده است . اجر و ثواب مطرح شده در باب ” سلام ” بسیار است و احادیث مربوط به آن کم نیست ؛ تا جایی که در احادیث معصومین آمده ” هرکس به ده تن از مسلمانان سلام کند ، خداوند برای او ثواب آزاد کردن یک برده را خواهد داد ” .

مرتبط ها

قالب خبری