جدیدترین مطالب امروز

بدبینی یا بیماری پارانوئید معضلی در میان خانواده ها

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : ازدواج و خانواده

بدبینی یا بیماری پارانوئید معضلی در میان خانواده ها

همه ی افراد ، کم و بیش با معضلی به نام بدبینی آشنایی دارند و شاید با مشکلات ایجاد شونده ی این بیماری نیز آشنا باشند . در این مقاله ، به تعریف بدبینی بین زوجین و در یک خانواده خواهیم پرداخت .

آیا می دانید وقتی که همسر بدبینی در مقابل شما قرار دارد ، بایستی از چه نوع رفتارها پرهیز کنید و مراقب چه رفتارها و حرکاتی در مقابل او باشید ؟

اغلب افرادی که مبتلا به بدبینی یا همان بیماری پارانوئید می باشند ، بدبینی خود را نوعی بیماری نمی دانند و معمولا این بیماری خود را با عناوینی نظیر : غیرت ، تعصب و مراقبت توجیه می کنند و به رفتارشان حالتی طبیعی می بخشند .

افرادی که دچار بدبینی هستند ، اگر به موقع درمان نگردند ، می توانند به معضلی بسیار بزرگ تبدیل شوند و به راحتی با رفتارهایی که دارند ، ارکان یک زندگی مشترک را سست و ویران سازند و از طرفی آسیب های جدی به جسم و روح خود وارد کنند .

به طور کلی اگر بخواهیم یک تعریف ساده را برای بدبینی داشته باشیم ، می توان این بیماری را به نوعی ترس بیش از اندازه تشبیه کرد که اعتماد را از وجود فرد مبتلا می گیرد و ناخودآگاه به همه چیز و همه کس مشکوک می شود ، مخصوصا اطرافیان نزدیکش .

بدبینی به همسر ، اشکال متفاوتی دارد و در سه حالت کلی بروز می کند :

گروه اول : افرادی هستند که بدبینی در ذاتشان است .
این افراد را از همان ابتدای زندگی به راحتی می توان شناخت ؛ آن زمان که نسبت به هر موضوعی نیمه ی خالی لیوان را می بینند و در رابطه با پیرامون خود ، نوعی نگاه منفی دارند ، می توانید یک مشخصه ی بزرگ بدبینی را در آنها تشخیص دهید .

گروه دوم : افرادی هستند که نوعی وسواس نیز در بدبینی هایشان نهفته است .
این دسته از زوجین ، نسبت به برخی رفتارها و واکنش های همسر خود به جنس مخالف ، حال در محیط کاری باشد و یا … ، نوعی وسواس فکری دارند که در پاره ای اوقات ، همراه با بدبینی به وی است ؛ البته در این دسته ، اختلاف بین زوجین خیلی پدیدار نمی شود .

گروه سوم : افرادی که در برهه ای از زمان ، جزو گروه های یک و دو بوده اند .
این دسته ، به دلیل اینکه مبتلا به اختلالات پارانوئیدال می شوند ، به شدت در خطر هستند ؛ به این معنا که با کنار هم گذاشتن برخی پارامترهای خیالی به این نتیجه می رسند که همسرشان قطعا در حال خیانت به وی است و این فکر همچون خوره جسم و روح فرد را نابود می کند و اگر خوشبین باشیم که اتفاق ناگواری در این بین نیفتد ، طلاق و جدایی بین زوجین ، مسالمت آمیز ترین اتفاق ممکن می شود .

در مقاله ای دیگر در این خصوص ، ویژگی های بدبینی در افراد شکاک و بدبین را به بحث و بررسی می گذاریم .

مرتبط ها

قالب خبری