آرشیو : نوشته هایی با برچسب Zika virus

ویروس فرمانرو زیکا سلامت مردم جهان را تهدید می کند !

ویروس فرمانرو زیکا سلامت مردم جهان را تهدید می کند !

ویروس زیکا با پیدایش یکباره خود و گسترش سریع در میان جوامع موج جدیدی از بیماری ویروسی خطرناک را راه انداخته است ، عمده تاثیرات ...

متن کامل »
قالب خبری