آرشیو : نوشته هایی با برچسب Thanks

تشکر از زحمات دیگران و پاسخگویی به آن !

تشکر از زحمات دیگران و پاسخگویی به آن !

سپاسگزاری و تشکر از زحمات دیگران نشانه ی ادب و قدرشناسی افراد است ؛ اما شاید عده ای به دنبال بهترین پاسخ در جواب واژه ...

متن کامل »
قالب خبری