هفت بند علفی که محرک سلسله اعصاب می باشد !
آخرین ارسال
جولای 21, 2015, بدون نظر

نام علمی هفت بند ، Polygonum aviculare است که در اکثر نقاط ایران وجود دارد و محل رویش آن در چمنزارها ، کنار جاده ها ، اراضی متروک ، مناطق […]