آرشیو : نوشته هایی با برچسب Pertinacity

لجبازی کودک را در آغاز کار خنثی کنید

لجبازی کودک را در آغاز کار خنثی کنید

لجبازی کودکان از جمله رفتارهایی است که با نیت از پا درآوردن والدین آغاز می شود و والدین با غافل بودن از این نکته به ...

متن کامل »
قالب خبری