رصدخانه هایی با بیش از 10 سال تحقیق و بررسی
آخرین ارسال
سپتامبر 19, 2015, بدون نظر

رصدخانه به مکانی بنا شده در ارتفاعات با سقفی گنبدی شکل گفته می شود . برای ساخت یک رصدخانه گاهی به زمانی معادل 10 سال تحقیق و بررسی نیاز است […]