آرشیو : نوشته هایی با برچسب Meerkat

کالاهاری صحرایی پوشیده از آب پنهان در پهنه ی آفریقا

کالاهاری صحرایی پوشیده از آب پنهان در پهنه ی آفریقا

کالاهاری از جمله صحرای خشک آفریقا است که آب با وجود فراوانی به راحتی در دسترس قرار نمی گیرد ، کالاهاری صحنه ی ظهور مهارت ...

متن کامل »
قالب خبری