آملا یا انگورفرنگی شهره به قدرتمندترین میوه در جهان !
آخرین ارسال
مارس 16, 2016, بدون نظر

با نگاه کردن به جثه ریز آملا ، به هیچ عنوان باورتان نمی شود عنوان قدرتمندترین میوه را به خود اختصاص داده باشد . تمام این نام آوری در گرو […]