آرشیو : نوشته هایی با برچسب Attribution Theory

اسناد درونی و اسناد بیرونی دو واکنش ذهنی متفاوت

اسناد درونی و اسناد بیرونی دو واکنش ذهنی متفاوت

افراد دارای شخصیت های متفاوتی هستند ، هر فرد با توجه به روحیات فردی خود تفکر خاصی در مواجهه با پیروزی و شکست ها دارد ...

متن کامل »
قالب خبری