دلیل کپسول کردن برخی پودرهای دارویی چیست؟
آخرین ارسال
مارس 19, 2014, بدون نظر

بعضی پودرهای دارویی به دلیل تاثیراتی که بر بدن می گذارند و یا از آن می گیرند به صورت کپسول شده و با تجویز پزشک در اختیار مردم قرار می […]