گیاهان اصلاح شده چگونه وارد سبد خوراکی خانواده ها می شوند ؟
آخرین ارسال
مارس 13, 2016, بدون نظر

گیاهان اصلاح شده به گونه ای از گیاهان گفته می شود که بر اثر تغییر در ژن بوجود آمده اند، اگر این گیاهان بیشتر از 9درصد خوراکی را تشکیل دهند، […]