یک فرصت قطعا ایده ای در دل خود دارد ولی بالعکس آن ممکن نیست !
آخرین ارسال
فوریه 24, 2016, بدون نظر

درک دقیق مفاهیم و اصطلاحات در کارآفرینی و کسب و کار امری بسیار مهم است ؛ در اینجا مفهوم فرصت را کاملا بیان کرده و مرز تفکیک فرصت از ایده […]