کالاهاری صحرایی پوشیده از آب پنهان در پهنه ی آفریقا
آخرین ارسال
نوامبر 6, 2015, بدون نظر

کالاهاری از جمله صحرای خشک آفریقا است که آب با وجود فراوانی به راحتی در دسترس قرار نمی گیرد ، کالاهاری صحنه ی ظهور مهارت هاست . به آفریقا می […]