ویژگی های جمعیت شناختی را تحت کنترل در آورید
آخرین ارسال
جولای 14, 2014, بدون نظر

اگر شما درختی بکارید و به آن رسیدگی کنید انتظار محصولی خوب را خواهید داشت ؛ ولی با کنترل ویژگی های جمعیت شناختی در هر صورت محصول عالی برداشت خواهیم […]