توصیه میشود شوید را با خواص آن بشناسید !
آخرین ارسال
آوریل 2, 2016, بدون نظر

شوید که با نام علمی Anethum graveolens هم قابل معرفی می باشد ، گیاهی یک یا دو ساله است که ارتفاعی تا حدود یک متر دارد . در این مقاله […]