آیا پوست پسته می تواند به تغیرات آب و هوایی شهر کمک کند ؟
آخرین ارسال
آگوست 15, 2016, بدون نظر

به نظر شما پوست پسته این توانایی را دارد که به تغییرات آب و هوایی شهرها کمک کند ؟ این سؤالی است که ذهن برخی از محققان ترکیه ای را […]