آرشیو : نوشته هایی با برچسب پنی سیلین

اریترومایسین دارویی جایگزین برای پنی سیلین ها در بیماران حساس

اریترومایسین دارویی جایگزین برای پنی سیلین ها در بیماران حساس

همانطور که در عنوان هم اشاره شد ، در این مقاله میخواهیم درخصوص داروی جایگزین پنی سیلین صحبت کنیم ؛ دارویی به نام اریترومایسین که مناسب ...

متن کامل »
قدرت پنی سیلین تا ده سال مخفی ماند

قدرت پنی سیلین تا ده سال مخفی ماند

مطمئنا بهترین اکتشافات اگر به گونه ی مناسبی برای استفاده عرضه نشوند در ارزش حقیقی خود ستوده نمی شوند و پنی سیلین نیز از جمله ...

متن کامل »
آموکسی سیلین از خانواده شناخته شده پنی سیلین ها

آموکسی سیلین از خانواده شناخته شده پنی سیلین ها

آموکسی سیلین ها گروهی دیگر از خانواده ی آنتی بیوتیک ها هستند و با حمله به باکتری ها عفونت را از بین می برند ؛ ...

متن کامل »
قالب خبری