آرشیو : نوشته هایی با برچسب پشه زدگی

استفراغ پشه ها عامل ایجاد خارش در بدن انسان

استفراغ پشه ها عامل ایجاد خارش در بدن انسان

پشه ها با چرخاندن نیش خود در بدن جانوران و پیدا کردن منابع خون ( مویرگ ها ) خود را تغذیه کرده و در نهایت ...

متن کامل »
قالب خبری