آرشیو : نوشته هایی با برچسب پرندگان ناتوان در پرواز

پنگوئن پرنده ای ناتوان در پرواز ولی شناگری ماهر !

پنگوئن پرنده ای ناتوان در پرواز ولی شناگری ماهر !

پنگوئن ها پرندگان سفید و سیاه نیمکره ی پایینی زمین می باشند که در پرواز کاملا ناتوان هستند ، ولی یکی از شناگران ماهر زمین ...

متن کامل »
قالب خبری