آرشیو : نوشته هایی با برچسب پرندگان باهوش

کلاغ ها برای کارهایشان برنامه ریزی می کنند

کلاغ ها برای کارهایشان برنامه ریزی می کنند

کلاغ ها پرندگانی باهوش و زیرکو دارای اتحاد هستند از کار های یک کلاغ می توان نتیجه گرفت که این پرنده قادر به برنامه ریزی ...

متن کامل »
قالب خبری