آرشیو : نوشته هایی با برچسب پتو های قابل شستشو

هرگز پتو های خانواده را به خشکشویی نمی سپارم

هرگز پتو های خانواده را به خشکشویی نمی سپارم

اگر از آن دسته افرادی هستید که با وجود فضای اندک حاضر نیستید شستشوی پتو های خانواده را به خشکشویی بسپارید روشی را برای سهولت ...

متن کامل »
قالب خبری