آرشیو : نوشته هایی با برچسب پاسخ منفی

با نحوه ی عنوان پاسخ منفی در شرایط مختلف آشنا شوید

با نحوه ی عنوان پاسخ منفی در شرایط مختلف آشنا شوید

عشق به معنای موافقت تام با شخص نیست، از طرفی اگر فردی اهمیت داشته باشد تا حد امکان از دادن پاسخ منفی دوری می شود ...

متن کامل »
قالب خبری