آرشیو : نوشته هایی با برچسب نارضایتی از شغل

جوانب شغل موقت خود را دست کم نگیرید .

جوانب شغل موقت خود را دست کم نگیرید .

دلیل ترک کار یک کارآفرین ، عدم رضایت از شغل و ارضاء نشدن خواسته هایش در آن حیطه است و چه بسا پس از ترک ...

متن کامل »
قالب خبری