آرشیو : نوشته هایی با برچسب ناتنیکات فروت

میوه اژدها نامی برگرفته از ظاهر ناتنیکات فروت

میوه اژدها نامی برگرفته از ظاهر ناتنیکات فروت

این میوه به دلیل رنگ و ریشه مانندهای پوسته خود میوه اژدها نام گرفته که البته ترجمه شده Dragon Fruit می باشد ، این میوه ...

متن کامل »
قالب خبری