آرشیو : نوشته هایی با برچسب مستند یک جم

سونداربانس بزرگترین جنگل حرای تک قطعه ای در جهان

سونداربانس بزرگترین جنگل حرای تک قطعه ای در جهان

لنز دوربین این مستند از یک جم را باری دیگر به سمت جنگل های شگفت انگیزی چرخاندیم که طبیعت محض در آن قابل لمس است ...

متن کامل »
شاه پنگوئن بزرگترین گونه ی پنگوئن های قطب جنوب

شاه پنگوئن بزرگترین گونه ی پنگوئن های قطب جنوب

در روایتی دیگر از مستند یک جم ، سفری دوباره به قطب جنوب داشتیم و از سرمای طاقت فرسای مناطق سردسیر آن عبور کردیم تا ...

متن کامل »
پنگوئن پرنده ای ناتوان در پرواز ولی شناگری ماهر !

پنگوئن پرنده ای ناتوان در پرواز ولی شناگری ماهر !

پنگوئن ها پرندگان سفید و سیاه نیمکره ی پایینی زمین می باشند که در پرواز کاملا ناتوان هستند ، ولی یکی از شناگران ماهر زمین ...

متن کامل »
قالب خبری