آرشیو : نوشته هایی با برچسب مدیریت کارها

برای رسیدن به موفقیت یک کارآفرین پنچر باشید!

برای رسیدن به موفقیت یک کارآفرین پنچر باشید!

"پنچر" حروف ابتدای چهار ویژگی روانشناختی نهایی در کارآفرینان ( پیشقدم بودن ، نتیجه گرا ، چاره جویی و رهبری ) است ؛ پس برای ...

متن کامل »
قالب خبری