آرشیو : نوشته هایی با برچسب محرک های شهری

آسم زنگ خطری برای ساکنین شهرهای بزرگ و آلوده

آسم زنگ خطری برای ساکنین شهرهای بزرگ و آلوده

مبدل شدن بیماری آسم به بیماری شایع ، برای افراد ساکن در شهرهای بزرگ و آلوده ، زنگ خطری جدی را برای مردم و مسئولین ...

متن کامل »
قالب خبری