شاه پنگوئن بزرگترین گونه ی پنگوئن های قطب جنوب
آخرین ارسال
آوریل 17, 2015, بدون نظر

در روایتی دیگر از مستند یک جم ، سفری دوباره به قطب جنوب داشتیم و از سرمای طاقت فرسای مناطق سردسیر آن عبور کردیم تا به بزرگترین گونه ی پنگوئن […]