قدس روز همبستگی جهان اسلام در دفاع از حق مظلومان
آخرین ارسال
جولای 10, 2015, بدون نظر

قدس روزی که در آن فریاد آزادگی زده خواهد شد و تمام اقشار جامعه بدون درنظر گرفتن سن و سال و جنسیت خود ، حماسه ای دوباره می سازند همچون […]