ربات ها عاملی برای افزایش میزان امید به زندگی !
آخرین ارسال
می 20, 2019, بدون نظر

ربات ها که در دنیای امروزی جایگاه ویژه ای در جوامع توسعه یافته پیدا کرده اند می توانند آنقدر مؤثر باشند که حتی عاملی برای افزایش میزان امید به زندگی […]