انقلاب فرهنگی ایران با سی و سومین جشنواره سینمایی
آخرین ارسال
فوریه 1, 2015, بدون نظر

سی و شش سال از انقلاب تاریخی ایران میگذرد و امروز شاهد تولد سی و سه سالگی انقلاب فرهنگی ایران هستیم . رویدادی بزرگ برای بسترسازی فرهنگ در ایران چندهزارساله […]