اشک و انواع گوناگونی که این مایع چشمی دارد !
آخرین ارسال
فوریه 28, 2020, بدون نظر

گریه کردن یکی از واکنش های احساسی در افراد است که گاه میتواند از روی غم و اندوه باشد و گاه می تواند دلیل ذوق کردن افراد محسوب شود ؛ […]