فواید خندیدن و آثار خنده در روح و جسم انسان
آخرین ارسال
فوریه 6, 2014, بدون نظر

برخی افراد تصوری که از خنده دارند شاید خیلی پیچیده نباشد و آن را یک حرکت عادی و کاری ساده قلمداد کنند در حالیکه فواید خندیدن اینقدرها هم پیش پا […]