بلندی قد عاملی برای ابتلا به بیماری های قلبی !
آخرین ارسال
نوامبر 19, 2019, بدون نظر

بلندی قد همیشه فاکتور مثبتی برای افراد محسوب می شود تا حدی که شاید حسادت برانگیز نیز باشد ! اما همین فاکتور جذابیت ، می تواند عاملی برای ابتلا به […]