گیاه افسنتين با برگهایی شبیه به برگ مرزه
آخرین ارسال
آگوست 2, 2014, بدون نظر

در خصوص گیاه افسنتين میشود به تلخی ، گیرندگی و سوزش آن اشاره داشت و همچنین میتوان تشابه برگهای آن را با برگهای مرزه نیز یادآور شد . گیاه افسنتين […]