آرشیو : نوشته هایی با برچسب فناوری های نوین

خرید آنلاین با فناوری هوش مصنوعی انسانی تر می شود !

خرید آنلاین با فناوری هوش مصنوعی انسانی تر می شود !

خرید آنلاین در سالهای اخیر بخصوص از زمان همه گیری کرونا، طرفداران بیشتری پیدا کرده است. حال آنکه در آینده نزدیک قرار است خرید آنلاین ...

متن کامل »
بهداشت دیجیتال راه حلی نوین برای کمک به سالمندان !

بهداشت دیجیتال راه حلی نوین برای کمک به سالمندان !

فناوری و علم در بسیاری از موراد به کمک بشر آمده است و زندگی را برای او آسان تر کرده است ؛ بهداشت دیجیتال نیز ...

متن کامل »
قالب خبری