آرشیو : نوشته هایی با برچسب فناوری های جدید

آیا می دانستید که از حرارت بدن می توان برق تولید کرد ؟

آیا می دانستید که از حرارت بدن می توان برق تولید کرد ؟

تحقیقات و کشفیات جدیدی که چند وقتی هست ، نگاه دنیا را متعجب زده کرده است ، تنها یک فناوری است که می توان به ...

متن کامل »
قالب خبری