آرشیو : نوشته هایی با برچسب فلسطین

قدس روز همبستگی جهان اسلام در دفاع از حق مظلومان

قدس روز همبستگی جهان اسلام در دفاع از حق مظلومان

قدس روزی که در آن فریاد آزادگی زده خواهد شد و تمام اقشار جامعه بدون درنظر گرفتن سن و سال و جنسیت خود ، حماسه ...

متن کامل »
قالب خبری