آرشیو : نوشته هایی با برچسب فرود مریخ نورد استقامت در سیاره بهرام

مریخ نورد استقامت صداهایی از مریخ مخابره می کند !

مریخ نورد استقامت صداهایی از مریخ مخابره می کند !

مریخ نورد استقامت را می توان به عنوان نمونه ای جدی برای فرود و کنکاش در مریخ دانست ! مریخ نورد استقامت بعد از فرود ...

متن کامل »
قالب خبری