آرشیو : نوشته هایی با برچسب فرزندسالاری

فرزندسالاری و خطر تغییر بافت فرهنگی خانواده ها

فرزندسالاری و خطر تغییر بافت فرهنگی خانواده ها

همان اندازه که از مردسالاری و زن سالاری گریزانید متوجه فرزندسالاری نیز باشید و ناخواسته زمینه های فرهنگ سازی فرزندسالاری را در خانواده های خود ...

متن کامل »
اعتدال سالاری جایگزین فرزندسالاری در خانواده ها

اعتدال سالاری جایگزین فرزندسالاری در خانواده ها

یکی از جنبه های مثبت اعتدال سالاری به تعادل رفتار اشاره دارد . تعادل رفتاری که در بسیاری از شیوه های آموزشی - تربیتی ، ...

متن کامل »
فرزندسالاری شیوه ی تربیتی برخی از خانواده ها

فرزندسالاری شیوه ی تربیتی برخی از خانواده ها

فرزندسالاری یکی از شیوه های رایج تربیتی برخی از خانواده ها است که در نوع خود و بنا به اهمیت موضوع ، جای بحث و ...

متن کامل »
قالب خبری