آرشیو : نوشته هایی با برچسب غزه

غزه قربانی سکوت معنی دار قدرت های پوشالی !

غزه قربانی سکوت معنی دار قدرت های پوشالی !

سکوت ، شاید واژه ی تکراری این روزهای جنایات جنون وار رژیم شیطان در برابر خانواده های بی گناه غزه باشد ، سکوتی تلخ که ...

متن کامل »
قالب خبری