آرشیو : نوشته هایی با برچسب غذاهای چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری و برخی خوراکیهای این شب باستانی

چهارشنبه سوری و برخی خوراکیهای این شب باستانی

همانطور که میدانید ، شب آخرین چهارشنبه هر سال به چهارشنبه سوری معروف است که جشنی باستانی محسوب می شود ؛ در ادامه به خوراکیهای ...

متن کامل »
قالب خبری